Tim van de Poppe

 

Veranderingstrajecten die tot doel hebben de performance en/of het potentieel van een organisatie te verbeteren, vragen om inzicht in de systemen, de processen, de organisatiecultuur en de business.

In de visie van Poppe & Poppe is het welslagen van een verandering afhankelijk van diverse factoren, zoals verandervermogen, veranderbereidheid en goed management. Poppe & Poppe gebruikt diverse methoden en technieken om uw organisatie door te lichten. Organisatie die veranderen of veranderd zijn kunnen getraumatiseerd zijn. Collega's zijn verdwenen of naar andere plaatsen gegaan. Het geheel is te vergelijken met een trauma. Deze diagnose kunnen wij vertalen in een tactisch en operationeel verander-/herstelplan. De organisatie en de medewerkers staan hierbij centraal.

Desgewenst helpen wij u bij de implementatie.

De samenleving verandert snel. Het internet heeft grote veranderingen teweeg gebracht en wie dacht dat organisaties buitenschot bleven, komt bedrogen uit. Wie wil overleven moet maatregelen nemen.

Een goed voorbeeld is de autoschadesector die onder druk is komen te staan doordat de markt transparanter is geworden. Aan ene kant zijn er de verzekeringsmaatschappijen en de samenwerkingsverbanden die scherpe calculaties eisen en aan de andere kant zijn er de fabrikanten die auto's veiliger maken met actieve voorzieningen waardoor schade wordt voorkomen. Kortom h Het proces binnen het bedrijf is bekend geworden en daarmee ook de kostprijs die wordt berekend. Niet alleen scherp calculeren en klantvriendelijk opereren is noodzakelijk om in de markt actief te blijven.

Er dient nog een toegevoegde waarde aan het bedrijf te worden toegevoegd. Waarom komt de klant bij u en niet bij de concurrent is een vraag die doorlopend gesteld dient te worden.

Medewerkers spelen een centrale rol in het attractief houden van uw bedrijf. Zij zijn immers het visitekaartje van uw bedrijf. Uw bedrijf is immers anders dan dat van uw concurrent.

Ook non-profitorganisaties zoals de decentrale overheid hebben te maken met een veranderde omgeving. De burger als klant vraagt om een proactieve organisatie die vanuit de klant denkt. Poppe & Poppe kan een analyse uitvoeren en u adviseren om uw bedrijf/organisatie effectiever te maken. Door gebruik te maken van bedrijfs- en bestuurskundige principes gecombineerd met coachingstechnieken wordt uw bedrijf/organisatie ingericht voor de toekomst.

Indien gewenst kan een interim-manager worden geplaatst die het werk voor u uit handen neemt. Een combinatie van advies en interim-management is natuurlijk ook mogelijk.

Vrijblijvend kan een intakegesprek worden gevoerd.