Tim van de Poppe

 

Dat bedrijven en instellingen anders werken dan vroeger mag duidelijk zijn. De hedendaagse organisaties zijn flexibel die snel en innovatief inspelen op veranderende markten. Van de werknemers wordt verwacht dat zij de ontwikkelingen vormgeven. Er worden duidelijk andere eisen aan hen gesteld. De markt vraagt flexibele en hoogopgeleide mensen die mee kunnen bewegen. De term "Employability" is dan ook het nieuwe credo.

Veel mensen worden in hun werkzame leven geconfronteerd met afstemmingsvragen over hun loopbaan. Vragen zoals:

  • Geeft mijn werk nog de invulling die ik ervan verwachtte?
  • Hoe wil ik mijn loopbaan verder vormgeven?
  • Hoe zet ik mijn kwaliteiten en vaardigheden in en welke kan en wil ik verder ontwikkelen?
  • Op welke wijze krijg ik een evenwicht tussen privé en werk?
  • En hoe krijg ik meer plezier in mijn werk?

Veel werknemers gaan pas vragen stellen over hun carrière als er veranderingen op hun pad komen. Hun functie komt in gevaar door een reorganisatie.

Daarnaast zijn er omstandigheden zoals het doormaken van een persoonlijke crises zoals een burn-out, een depressie of een ernstige somatische aandoening die maakt dat men zich gaat afvragen op de loopbaan nog passend is. Terugkijkend op de loopbaan kan vragen oproepen die betrekking hebben op de intrinsieke waarden van het bestaan.

Vaak gaan veranderingen gepaard met heftige emoties en weerstand. Dit omdat men er niet voor kiest. Het overkomt de werknemer. En aan de andere kant worden werknemers steeds veeleisender. Niet alleen een goed salaris is voldoende. Men hecht aan een goede werkomgeving waarin zij kunnen groeien en ontwikkelen. Hierbij is ook een betere balans tussen werk en privé noodzakelijk.

Een goed loopbaanbeleid biedt voordelen aan zowel de organisatie als aan de werknemers. Hierbij kan loopbaanbegeleiding een belangrijke bijdrage zijn. Met het doel het persoonlijk welbevinden van de medewerker te bevorderen door het verruimen van kennis en inzichten, het verwerven en gericht toepassen van vaardigheden en het vergroten van zelfbewustzijn. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van o.a. valide en betrouwbare testen, biografische methode, rationeel emotieve therapie (RET) en Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). Hierbij worden de eerste twee methoden gebruikt om inzicht te krijgen in de persoon en volgende om het traject te complementeren (geen uitputtende opsomming).

Om individuele medewerkers te begeleiden wordt er een traject aangeboden. Maatwerk is het devies.

Waarbij een loopbaanrapportage met een opleidingsadvies wordt gegeven waaraan een actieplan kan worden gekoppeld. Uiteraard wordt de integriteit van de cliënt beschermd zoals dit ook in de gedragsregels van de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals (NOLOC) is vastgelegd.